მომსახურება

მომსახურება

მშენებლობა
რემონტი
რეკონსტრუქცია
ისტორიული შენობების რესტავრაცია
მიწის სამუშაოები
გათბობა-ვენტილაციის და კონდიცირების სამუშაოები
ელექტრო სამუშაოები
ტექნიკური მომსახურება
წყლის და კანალიზაციის სისტემების სამონტაჟო სამუშაოები
გარე საკომუნიკაციო ქსელების შეერთება (წყალი, გაზი, კანალიზაცია, ელექტროენეგია)
ტერიტორიის კეთილმოწყობა
ინტერიერის დიზაინი
სახანძრო სისტემები (სპრინკლერი და სიგნალიზაცია)
დაცვითი სიგნალიზაციის, ვიდეო მეთვალყურეობის, დაშვების ელექტრონული სისტემების სამონტაჟო სამუშაოები
სარეკლამო სამონტაჟო სამუშაოები