სერთიფიკატები

სერთიფიკატები

"ასკ" ერთადერთი სამშენებლო კომპანია ქართულ ბაზარზე, რომელსაც სტანდარტიზაციის საერთაშორისო ორგანიზაციისგან (ISO) ხარისხის მართვის სერთიფიკატი ოთხჯერ აქვს მიღებული.2016 წელი

ISO 9001:2008 ხარისხის მენეჯმენტის სისტემები

2013 წელი

ISO 9001:2008 ხარისხის მენეჯმენტის სისტემები

2010 წელი

ISO 9001:2008 ხარისხის მენეჯმენტის სისტემები

2007 წელი

„ასკ“ იყო პირველი სამშენებლო კომპანია საქართველოში, რომელმაც სტანდარტიზაციის საერთაშორისო ორგანიზაციისგან ხარისხის მართვის სერთიფიკატი ISO 9001:2000 მიიღო მენეჯმენტის სისტემებში.
შედეგად, კომპანიამ დანერგა მმართველობის თანამედროვე მეთოდები, მოახდინა ძირითადი პროცესების ოპტიმიზაცია და გააუმჯობესა ორგანიზაციული სტრუქტურა. კომპანიის მნიშვნელოვანი უპირატესობა მართვის საერთაშორისო სტანდარტების მიღება და მათთან სრულ შესაბამისობაში მუშაობაა, რაც თავის მხრივ უზრუნველყოფს სტაბილურობას, ნდობასა და მომხმარებლის სურვილის დაკმაყოფილებას.