სიახლეები

ახალი

მეოთხე ISO 9001:2008 სერთიფიკატის გადაცემის ცერემონიალი. 3 მაისი, 2016
2016 წლის 3 მაისს „ახალ სამშენებლო კომპანის“ მეოთხედ გადაეცა ხარისხის მართვის სერტიფიკატი. აუდიტი ჩატარდა გერმანული კომპანია TÜV SÜD მენეჯმენტ სერვისის წარმომადგენლის მიერ. „ახალი სამშენებლო კომპანია“ სრულად შეესაბამება 2008 წელს მიღებულ ევროპულ სტანდარტებს.

2015 წლის 11 მაისს ”ახალმა სამშენებლო კომპანიამ” გაიარა საკონტროლო აუდიტი
2015 წლის 11 მაისს ”ახალმა სამშენებლო კომპანიამ” გაიარა საკონტროლო აუდიტი ხარისხის მართვის სისტემის საკითხებში. აუდიტი ჩატარდა გერმანული კომპანია TÜV SÜD მენეჯმენტ სისტემების წარმომადგენლების მიერ. ”ახალ სამშენებლო კომპანიას” შემდეგი ერთი წლით გაუგრძელდა ხარისხის სერტიფიკატი.

2014 წლის 30 მაისს ”ახალმა სამშენებლო კომპანიამ” გაიარა საკონტროლო აუდიტი
2014 წლის 30 მაისს ”ახალმა სამშენებლო კომპანიამ” გაიარა საკონტროლო აუდიტი ხარისხის მართვის სისტემის საკითხებში. აუდიტი ჩატარდა გერმანული კომპანია TÜV SÜD მენეჯმენტ სისტემების წარმომადგენლების მიერ. ”ახალ სამშენებლო კომპანიას” შემდეგი ერთი წლით გაუგრძელდა ხარისხის სერტიფიკატი.

2013 წლის 10 მაისს ”ახალ სამშენებლო კომპანიას” მესამედ გადაეცა ხარისხის მართვის სერტიფიკატი
2013 წლის 10 მაისს ”ახალ სამშენებლო კომპანიას” მესამედ გადაეცა ხარისხის მართვის სერტიფიკატი. აუდიტი ჩატარდა გერმანული კომპანია TÜV SÜD მენეჯმენტ სისტემების წარმომადგენლების მიერ. ”ახალი სამშენებლო კომპანია” სრულად შეესაბამება 2008 წელს მიღებულ ევროპულ სტანდარტებს.

2010 წლის 19 მაისს ”ახალ სამშენებლო კომპანიას” მეორედ გადაეცა ხარისხის მართვის სერტიფიკატი.

19 მაისს ”ახალ სამშენებლო კომპანიას” მეორედ გადაეცა ხარისხის მართვის სერტიფიკატი. აუდიტი ჩატარდა გერმანული კომპანია TÜV SÜD მენეჯმენტ სისტემების წარმომადგენლების მიერ. ”ახალი სამშენებლო კომპანია” სრულად შეესაბამება 2008 წელს მიღებულ ევროპულ სტანდარტებს.