თბილისი ცენტრალი სავაჭრო ცენტრი

ადგილმდებარეობა:  ვაგზლის მოედანი 2,
თბილისი, საქართველო
დამკვეთი: შპს „თბილისი ცენტრალი“
ფართობი: 9500კვ.მ

პროექტის განხორციელების ვადები:
სექტემბერი, 2007 - ოქტომბერი, 2011

TBILISI CENTRAL SHOPPING CENTRE

Location: 2 Vagzali  Square , Tbilisi, Georgia
Client: Tbilisi Central LLC
Area: 9500 sq.m

Project duration:
September, 2007 – October, 2011