„თბილისი გარდენს“ მრავალფუნქციური საცხოვრებელი კომპლექსი

ადგილმდებარეობა:  ასათიანის ქუჩა 10, თბილისი, საქართველო
დამკვეთი:  სიბისი დეველოპმენტი
ფართობი: 4830კვ.მ

პროექტის განხორციელების ვადები:
იანვარი, 2014 - ოქტომბერი, 2014

TBILISI GARDENS MULTIFUNCTIONAL COMPLEX IN TBILISI

Location: 10 Asatiani St. Tbilisi, Georgia
Client: CBD Development
Area: 4830 sq.m

Project duration:
January, 2014 – October, 2014