თიბისი ბანკი მარჯანიშვილის ფილიალი

ადგილმდებარეობა: მარჯანიშვილის ქუჩა 7 თბილისი, საქართველო
დამკვეთი: სს“თიბისი ბანკი“
ფართობი: 6 400 მ2

პროექტის განხორციელების ვადები:
სექტემბერი 2003 - თებერვალი 2005

TBC Bank Marjanishvili Branch

Location: 7 Marjanisvilis St. Tbilisi, Georgia
Client: JSC TBC Bank
Area: 6400 m2

Project duration:
September 2003-February 2005

თიბისი ბანკი ჭავჭავაძის ფილიალი

ადგილმდებარეობა: ჭავჭავაძის გამზირი 29/31/33 თბილისი, საქართველო
დამკვეთი: სს“თიბისი ბანკი“
ფართობი: 410 მ2

პროექტის განხორციელების ვადები:
სექტემბერი 2007 - თებერვალი 2008

TBC Bank Chavhavadze Branch

Location: 29/31/33  Chavchavadze Avenue Tbilisi, Georgia
Client: JSC  TBC Bank
Area: 410 m2

Project duration:
September 2007-February 2008

თიბისი ბანკი საბურთალოს ფილიალი

ადგილმდებარეობა: ალ. ყაზბეგის გამზირი 12  თბილისი, საქართველო
დამკვეთი: სს“თიბისი ბანკი“
ფართობი: 1200 მ2

პროექტის განხორციელების ვადები:
ოქტომბერი 2006 - ივნისი 2007

TBC Bank Saburtalo Branch

Location: 12 AL.   Kazbegi Avenue, Tbilisi, Georgia
Client: JSC  TBC Bank
Area: 1200 m2

Project duration:
October 2006 - June 2007

თიბისი ბანკი ისნის ფილიალი

ადგილმდებარეობა: ქ. წამებულის გამზირი 67  თბილისი, საქართველო
დამკვეთი: სს“თიბისი ბანკი“
ფართობი: 400 მ2

პროექტის განხორციელების ვადები:
დეკემბერი 2008 - ივნისი 2009

TBC Bank Isani Branch

Location: 67 K. Tsamebuli Avenue, Tbilisi, Georgia
Client: JSC  TBC Bank
Area: 400 m2

Project duration:
December 2008 - June 2009