თიბისი ბანკი ბათუმის ფილიალი

ადგილმდებარეობა: ზუბალაშვილის ქუჩა 37  ბათუმი, საქართველო
დამკვეთი: სს“თიბისი ბანკი“
ფართობი: 4850 მ2

პროექტის განხორციელების ვადები:
ოქტომბერი 2007 - იანვარი 2009

TBC Bank Batumi Branch

Location: 37 Zubalashvili St, Batumi, Georgia
Client: JSC  TBC Bank
Area: 4850 m2

Project duration:
October 2007 - January 2009

თიბისი ბანკი ქუთაისის ფილიალი

ადგილმდებარეობა: აღმაშენებლის მოედანი 2 ქუთაისი,  საქართველო
დამკვეთი: სს“თიბისი ბანკი“
ფართობი: 11200 მ2

პროექტის განხორციელების ვადები:
სექტემბერი 2008 - დეკემბერი 2010

TBC Bank Kutaisi Branch

Location: 2 Agmashenebeli square, Kutaisi, Georgia
Client: JSC  TBC Bank
Area: 11200 m2

Project duration:
September 2008 - December 2010

თიბისი ბანკი ფოთის ფილიალი

ადგილმდებარეობა: აღმაშენებლის 57  ფოთი, საქართველო
დამკვეთი: სს“თიბისი ბანკი“
ფართობი: 1400 მ2

პროექტის განხორციელების ვადები:
სექტემბერი 2008 - დეკემბერი 2010

TBC Bank Poti Branch

Location: 57 Agmashenebeli St, Poti,  Georgia
Client: JSC  TBC Bank
Area: 1400 m2

Project duration:
September 2008 - December 2010