შატო მუხრანი  სასახლე და მარნები

ადგილმდებარეობა:  სოფელი მუხრანი,
მცხეთის რაიონი, საქართველო
დამკვეთი: სს „შატო მუხრანი“
ფართობი: 5000კვ.მ

პროექტის განხორციელების ვადები:
დეკემბერი, 2010 - დეკემბერი, 2012

CHATEAU MUKHRANI PALACE AND WINE CELLARS

Location: Mukhrani Village, Mtskheta Region, Georgia
Client: JSC Chateau Mukhrani
Area: 5000 sq.m

Project duration:
December, 2007 – December, 2012