„პროგრეს ბანკი“ სათავო ოფისი

ადგილმდებარეობა: ბარათაშვილის ქუჩა 8
თბილისი, საქართველო
დამკვეთი: სს „პროგრეს ბანკი“
ფართობი: 745 კვ.მ

პროექტის განხორციელების ვადები:
აპრილი, 2008 - ოქტომბერი, 2008

PROGRESS Bank Head Office

Location: 8 Baratashvili St. Tbilisi, Georgia
Client: PROGRESS Bank JSC
Area: 745 sq.m

Project duration:
April, 2008 – October, 2008