საქართველოს ეროვნული მუზეუმის აუდიტორია

ადგილმდებარეობა:  ფუცელაძის ქუჩა 3,
თბილისი, საქართველო
დამკვეთი: საქართველოს ეროვნული მუზეუმის განვითარების ასოციაცია
ფართობი: 350 კვ.მ

პროექტის განხორციელების ვადები:
მარტი, 2006 - ივლისი, 2006

GEORGIAN NATIONAL MUSEUM AUDITORIUM

Location: 3  Purtseladze St. Tbilisi, Georgia
Client: Georgian National Museum Development Auditorium
Area: 350 sq.m

Project duration:
March, 2006 – July, 2007