მწვანე შენობა

ადგილმდებარეობა:  მარჯანიშვილის ქუჩა 6,
თბილისი, საქართველო
დამკვეთი:  „ჯი-არ-დი-სი“
ფართობი: 6570კვ.მ

პროექტის განხორციელების ვადები:
ნოემბერი, 2005 - მარტი, 2007

GREEN BUILDING

Location: 6 Marjanishvili St, Tbilisi, Georgia
Client: GRDC
Area: 6570 sq.m

Project duration:
November, 2005 – March, 2007