„ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი“

ადგილმდებარეობა:  მარჯანიშვილის ქუჩა 6,
თბილისი, საქართველო
დამკვეთი: შპს „თბილისი უძრავი ქონების კომპანია“
ფართობი: 550 კვ.მ

პროექტის განხორციელების ვადები:
მარტი, 2007 - მაისი, 2007

EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (EBRD)

Location: 6 Marjanishvili St. Tbilisi, Georgia
Client: Tbilisi Real Estate Company
Area: 550 sq.m

Project duration:
March, 2007 – May, 2007