ისთ ფოინთი

ადგილმდებარეობა:  არ. თვალჭრელიძის 2,
თბილისი, საქართველო
დამკვეთი:  სიბისი დეველოპმენტი
ფართობი: 178000კვ.მ

პროექტის განხორციელების ვადები:
აგვისტო, 2012 - ოქტომბერი, 2013

EAST POINT

Location: 2 Al. Tvalchrelidze St. Tbilisi, Georgia
Client: CBD Development
Area: 178000 sq.m

Project duration:
August, 2012 – October, 2013