სვეტისცხოვლის საკათედრო ტაძრის სამრეკლოს რესტავრაცია

ადგილმდებარეობა:  მცხეთა, საქართველო
პროექტის განხორციელების ვადები:
აპრილი, 2005 - აგვისტო, 2005

SVETITSKHOVELI CATHEDRAL BELL TOWER RESTORATION

Location: Mtskheta, Georgia
Project duration:
April, 20013 – August, 2013