„ბათუმი კაზა“ მრავალფუნქციური საცხოვრებელი სახლი

ადგილმდებარეობა:  ხიმშიაშვილის ქუჩა 7,
ბათუმი, საქართველო
დამკვეთი:  შპს „ახალი სამშენებლო კომპანია“
ფართობი: 8300კვ.მ

პროექტის განხორციელების ვადები:
ნოემბერი, 2010- სექტემბერი, 2013

BATUMI CASA MULTIFUNCTIONAL RESIDENTIAL HOUSE IN BATUMI

Location: 7 Khimshiashvili St. Batumi, Georgia
Client: New Construction Company LLC
Area: 8300 sq.m

Project duration:
November, 2014 – September, 2014